Elevløn: Serviceassistent

Som elev på serviceassistent-uddannelsen afhænger din løn af, om du er elev (ordinært ansat) eller er voksenelev samt om du er ansat i en kommune eller region.

Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være på din konto sidste bankåbningsdag i måneden.

Satserne gælder pr. 1. april 2022, og alle beløb er opgjort som månedsløn før skat.

Løn til elever (ordinært ansatte)

Løn til voksenelever