Torben Fooken Jensen

Faglig sekretær

Foto af Torben Fooken Jensen

Torben er ansat i afdelingen, 37 timer/ugen. Torbens primære ansvars- og arbejdsopgaver er:

Arbejdsopgaver
Som faglig sekretær at bidrage med viden om overenskomstforståelse, fortolkning samt kendskab til det fagretslige system.

Behandle faglige sager, såvel sagsbehandling af almindelige overenskomstspørgsmål, samt sagsbehandling i mere komplekse sager, der eksempelvis kræver kontakt til tillidsvalgte, arbejdsgiver mv.

Som faglig sekretær er der et tæt samarbejde/sparring med afdelingens politisk valgte, tillidsvalgte samt forbund.

Medlem af TEAM overenskomst
I afdelingen er der etableret et overenskomst team bestående af 7 medarbejdere. Teamet besvarer spørgsmål og sagsbehandler sager på tværs af sektorer. Teamet er opdelt således, at to medarbejdere primært besvarer og sagsbehandler på nedenstående såkaldte "light" opgaver. Torben er en af de to medarbejdere, der beskæftiger sig med light opgaver:

Overenskomstspørgsmål
For eksempel spørgsmål om ferie, barsel, arbejdstidsregler, løn og løntjek.

Påtænkte opsigelser/opsigelser
Fremsende standardbrev til medlemmer, der enten påtænkes opsagt/opsiges eller varsles ned i tid. I samarbejde med sektorformanden eller den sektoransvarlige, vurderes det, hvorvidt en påtænkt opsigelse/opsigelse, overgår til videre sagsbehandling i den del af teamet, der varetager sagsbehandlingsopgaver.

Socialpolitik, sygdomsopfølgning
Ved sygdomsopfølgning på arbejdspladserne, deltager som udgangspunkt afdelingens socialrådgiver. TEAM overenskomst inddrages dog, hvis socialrådgiver er forhindret, og altid i sager, hvor sygdommen og/eller forløbet måtte få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Medlemsorganisering
Medlem af afdelingens team, der arbejder med afdelingens organiseringsarbejde.