Anette Sørensen

Sekretær

Foto af Anette Sørensen

Anette er ansat 37 timer/ugen. Anettes primære ansvars- og arbejdsopgaver er:

Medlem af TEAM administration
I faglig afdeling er der etableret et administrativt team, bestående af to medarbejdere. Anette er den ene af de to medarbejdere. Teamets opgaver er:

 

Administrative opgaver, herunder bl.a.

 • Bevilling af hvilende medlemskab og journalisering i 360
 • Udarbejdelse af kontingentliste, rettelse af kontingent i fiks samt rettelse af flyer 
 • Økonomi; udarbejdelse af perioderegnskab, udarbejdelse af budget, afstemning af aktiver/passiver kontering af bilag, afstemning af kasse, udarbejdelse af regnskab for SSA klub, pædagogisk klub og seniorklubben, udsendelse af fakturaer til debitorer, kontrol af bank indbetalinger, indsendelse af lønoplysninger til Aalborg, overblik over LG indbetalinger samt lån til medlemmer  
 • Anmodning om refusioner, herunder sygerefusioner  
 • Kontrol af fysioterapi/kiropraktor skema samt kontering, kontrol af bogføring, AKUT økonomi; kontering af bilag, udarbejdelse af budget og kontrol af forbrug
 • Fremlæggelse af budget og regnskab til bestyrelsen og afdelingsgeneralforsamlingen
 • Passe reception og telefon
 • Medlemsregistreringer og rettelser i afdelingens medlemssystem
 • Anmeldelse af tillidsvalgte overfor arbejdsgivere samt registrering i fiks
 • Tilmelding og registrering af tillidsvalgtes deltagelse i kurser
 • Oprettelse af arrangementer, møder og kurser i FIUSYS, herunder tilmelding, oprettelse af online tilmelding samt afslutning af aktiviteter
 • Opdatering af huset aktivitetskalender
 • Postaflevering
 • Journalisering i afdelingens elektroniske sagssystem (360) 
 • Tjek og videreformidling af al indgående E-post til faglig afdeling 
 • Bestilling af kontorartikler 
 • Bestilling af pjecer og publikationer  
 • Bestilling og udlevering af emblemer 
 • Udlevering og registrering af gavekort ved ny indmeldelse af medlem 
 • Salg af merchandise 
 • Mærkedage; Bestilling samt udsendelse af gavekort til medlemmers jubilæer (afdelingsmedlemsskab), jf. afdelingens gældende retningslinjer.
 • Arrangementer/salg; Salg af billetter til arrangementer
 • Udsendelse af sms/email via fiksliste 2
 • Bestilling af flybilletter og hotel 
 • Bestilling af visitkort til ansatte, valgte og tillidsvalgte 
 • Afhentning af nye tilbud ved leverandører