Helen Christensen

Faglig sekretær

Foto af Helen Christensen

Helen er ansat som faglig sekretær, 37 timer/ugen. Helens primære ansvars- og arbejdsopgaver er:

Bygningsansvarlig
Ansvarlig for bygningens vedligehold, såvel indvendig som udvendig. Herunder indhente tilbud fra håndværkere og andre servicevirksomheder.

Fælles elevkoordinator 
Fælles elev koordinator for elevarbejdet i FOA Frederikshavn og FOA Vendsyssel. Arrangere happenings for eleverne på SOSU Nord, Hjørring. Skolebesøg efter behov. Udarbejde opslag, lave aftaler med oplægsholdere, kantine m.m.

Nyhedsbreve
Hovedansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve til afdelingens mange tillidsvalgte.  I samarbejde med afdelingens politisk valgte.

Medlem af TEAM administration
I faglig afdeling er der etableret et administrativt team, bestående af to medarbejdere. Helen er den ene af de to medarbejdere.

Administrative opgaver.

  • Medlemsregistrering og rettelser i Fiks
  • Post håndtering, såvel E-post som brevpost
  • Journalisering i 360
  • Bestilling af bøger, kontorartikler, merchandise, pjecer og publikationer
  • Bestilling og udlevering af emblemer til færdiguddannede elever

Receptionen 
Telefon og personlig henvendelse. 

Skriftligt materiale
Skrive, indhente og klargøre materiale til eksempelvis lokalbladet FAGET, nyhedsbreve til afdelingens tillidsvalgte samt FOA´s interne medier. 

Arrangementer/salg 
Planlægning og koordinering af medlemsarrangementer. Salg af billetter til arrangementer, samt salg af merchandise. Salg af bøger til elever på en FOA uddannelse.

Servicekald 
Foretage servicekald i forhold til alle ny indmeldte medlemmer. Dette sker ca. 3 måneder efter indmeldelse/overflytning til FOA Frederikshavn.

Seniorklubben 
Servicere seniorklubben, herunder seniorklubbens bestyrelse, når der skal udarbejdes program, opslag og sms udsendelser til seniorklubbens medlemmer. 

Superbruger 
I forhold til den daglige IT drift af FOA´s systemer og maskiner.