Else-Marie Sørensen

Socialrådgiver

Foto af Else-Marie Sørensen

Else-Marie er ansat 37 timer/ugen som Faglig sekretær. Else-Marie er uddannet socialrådgiver, og varetager den daglige rådgivning og vejledning indenfor nedenstående områder, hvor der måtte være tale om sager, der er opstået i forbindelse med medlemmers ansættelsesforhold:

Socialpolitik, sygdomssamtaler og opfølgning
Rådgivning og vejledning af sygemeldte medlemmer. Deltage i sygdomsopfølgningssamtaler på Jobcentret og/eller hos anden aktør. Hvor ansættelsesretlige aspekter kan komme på tale, eksempelvis ved sygdomsopfølgning på arbejdspladsen, vil Else-Marie inddrage sektorformanden eller anden politisk ansvarlig på området.

Arbejdsskader
Råde of vejlede medlemmer i forbindelse med arbejdsskade, herunder være behjælpelig med anmeldelse af arbejdsskaden og beskrivelse af hændelsesforløbet.

Følge- køre samt eventuelt anke arbejdsskadesager. Vurdere om der kan/skal rejses civilt søgsmål (erstatningsansvarsloven eller i volds/offersager voldsofferloven).

Vejlede i patientforsikringssager.

Sammen med sektorformanden indenfor det pågældende område, følges der op på arbejdssteder, hvor afdelingen måtte opleve gentagne arbejdsskadesager.

Arbejdsmiljø
Samarbejde med afdelingens arbejdsmiljøansvarlige, og efter aftale med denne, deltage i mødeaktiviteter for arbejdsmiljørepræsentanter/ sikkerhedsrepræsentanter.