Louise Krüger Nielsen

Afdelingsformand

Foto af Louise Krüger Nielsen

Louise Krüger Nielsen blev valgt på FOA Frederikshavns generalforsamling den 22. marts 2017.

Afdelingsformanden har på vegne af bestyrelsen den øverste administrative og politiske ledelse af afdelingen. Herudover har afdelingsformanden følgende ansvarsområder:

Ledelse
Medlem af afdelingens Daglige Ledelse, Afdelingsbestyrelsen samt FOA´s Hovedbestyrelse. I det daglige varetages endvidere personaleledelse samt funktionen som sikkerhedsleder i samarbejde med afdelingsnæstformanden.

MED systemet
Indgåelse samt revidering af MED/SU aftaler i forhold til kommunale og regionale arbejdsgivere.

Tillidsvalgte
Hovedansvarlig for afdelingens tillidsvalgte, herunder tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR). Afvikle udviklingssamtaler og udarbejde kompetence aftaler med de tillidsvalgte. Sikre relevante kursustilbud til såvel TR som AMR samt afholde kvartalsmøde for tillidsvalgte.  

Forhandle- og indgå TR-aftaler med arbejdsgivere.

Deltage i det regionale samarbejde, der i fællesskab udvikler og udbyder en lang række kurser for tillidsvalgte, på tværs af FOA afdelingerne i regionen. Endvidere deltage i forbundsaktiviteter for uddannelsesansvarlige.

Sikre korrekt registrering af tillidsvalgte i FOA´s medlemssystemer.

Regionalt samarbejde
Overordnet ansvarlig for samarbejde med de øvrige FOA afdelinger i regionen, herunder deltagelse i fælles formandsmøder. Ansvarlig for afdelingens medvirken i "det forpligtende samarbejde", hvor vi bl.a. beskæftiger os med de Regionsansattes vilkår.

Ungdomsansvarlig
Indtænke aktiviteter for afdelingens ungdomsmedlemmer (medlemmer på 30 år og derunder). Deltage i forbundsaktiviteter for ungdomsansvarlige.

Presse
Have "fingeren på pulsen" i forhold til de sager der rør sig i lokalsamfundet, med relevans for FOA´s faggrupper.

KTO aftaler
Overordnet ansvarlig for arbejdet med KTO aftaler, på tværs af sektorer

Overenskomst spørgsmål og opsigelser
Backup funktion i forhold til besvarelse af overenskomst spørgsmål samt forhandling i forbindelse med opsigelser.

Medlemsorganisering
Politisk ansvarlig for afdelingens medlemsorganisering. Medlem af afdelingens team, der i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen planlægger og koordinere afdelingens organiseringsindsats.