Jette Abildgaard

Afdelingsnæstformand

Foto af Jette Abildgaard

Jette Abildgaard er valgt til afdelingsnæstformand.

Til daglig har afdelingsnæstformanden nedenstående ansvars- og arbejdsområder. Herudover varetager afdelingsnæstformanden, afdelingsformandens opgaver ved dennes fravær.

Ledelse
Medlem af afdelingens Daglig Ledelse samt afdelingsbestyrelsen. Suppleant til FOA's hovedbestyrelse. Herudover varetages funktionerne som personaleleder samt afdelingens sikkerhedsleder i samarbejde med afdelingsformand.

Lederansvarlig for FOA-ledere 
Servicering af afdelingens ledergrupper indenfor alle fire sektorer. Herunder også repræsentere ledere, der måtte komme i situationer, hvor FOA i forvejen repræsenterer et medlem på den "anden side af bordet".

Socialpolitisk ansvarlig
Arbejde med vilkår, regler og politikker i forhold til sygemeldte medlemmer. Søge indflydelse på og arbejde for en fair behandling af  sygemeldte medlemmer - mennesket frem for systemet! Vilkår og regler i forbindelse med aktivering/afklaring af sygemeldte.

KTO aftaler
Overordnet ansvarlig for arbejdet med KTO aftaler, på tværs af sektorer

Kommunaløkonomisk ansvarlig
Følge kommunernes og regionens budgetlægning. Inddrage såvel tillidsrepræsentanter som politikere i budgetmøder.

Arbejdsmiljøansvarlig
Politisk ansvarlig for afdelingens arbejdsmiljøarbejde. Deltage i regionalt samarbejde imellem FOA afdelingerne, planlægge og afholde kvartalsmøder for afdelingens arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

Nyhedsformidling
Politisk ansvarlig for nyhedsbrev til tillidsvalgte samt lokalt indhold på Tillidszonen. Ansvarlig for hjemmeside. Politisk ansvarlig for afdelingens lokalblad FAGET, der udsendes til alle medlemmer.

Medlem af TEAM overenskomst
I afdelingen er der etableret et overenskomst team bestående af 7 medarbejdere. Teamet besvarer spørgsmål og sagsbehandler sager på tværs af sektorer. Teamet er opdelt således, at to medarbejdere primært besvarer og sagsbehandler på såkaldte "light" opgaver. Herudover beskæftiger den resterende del af teamet sig primært med sagsbehandling. Louise er med i teamets sagsbehandlingsdel, der bl.a. har følgende opgaver:

Overenskomst spørgsmål 
For eksempel spørgsmål om ferie, barsel, arbejdstidsregler, løn og løntjek. Køre sager om brud på overenskomst og arbejdstidsaftaler.

Påtænkte opsigelser/opsigelser
Udarbejde høringsskrivelser samt køre sager om påtænkt opsigelse/opsigelse samt nedsat timetal.

Øvrige opgaver
Jubilæumsgaver ved medlemmers 25, 40 og 50 års medlemskab af afdelingen. Deltage i møder der vedrører de regionsansatte (ROS).

Medlemsorganisering
Politisk ansvarlig for tilrettelæggelse og arbejde med afdelingens organiseringsarbejde.