Om FOA Frederikshavn

FOA Frederikshavn har godt 3200 medlemmer. FOA Frederikshavn dækker geografisk Frederikshavn og Læsø kommuner. Herudover dækker vi de Regionsarbejdspladser, der ligger i afdelingens geografiske område.

Som medlem har du altid mulighed for at gøre din indflydelse gældende, og vi hører gerne fra dig, hvis du har ris/ros eller bare en god idé, du syntes vi skal arbejde videre med.

Herudover har du som medlem også stor indflydelse på afdelingens generalforsamling, der afholdes hvert andet år i marts måned. Generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens indsatsområder og drift to år frem - så kom og vær med........