Lønninger

Herunder kan du se, hvordan politisk valgte er lønnet i FOA Frederikshavn

De valgtes lønninger i FOA Frederikshavn, besluttes af medlemmerne på afdelingens generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger hvert år et lønudvalg på 3 personer. Lønudvalget mødes, hvert år, forud for afdelingsgeneralforsamlingen, og vurdere, hvorvidt der skal indstilles ændringer af de valgtes løn til den kommende generalforsamling.

Den nuværende aflønning er således:

Afdelingsformand
Løntrin 48 + 1.695,- kr./måneden

Afdelingsnæstformand
Løntrin 47 + 1.695,- kr./måneden

Sektorformænd
Løntrin 46 + 1.695,- kr./måneden