Ansatte på offentlig overenskomst

Opbygningen af MED

MED-systemet er opbygget så det matcher ledelsesstrukturen i kommunen eller regionen.

På billedet herunder kan du se ledelses- og MED-strukturen i en kommune med tre MED-niveauer.

  • Til venstre ses de politiske niveauer (Kommunalbestyrelsen og Fagudvalgene),
  • I midten de tre ledelsesniveauer (direktør, chefer, ledere) og tre MED-niveauer (Hoved-MED, Sektor-MED og Arbejdsplads-MED).
  • Til højre kan du se medarbejderrepræsentanternes baglande.

MED-struktur