Ansatte på offentlig overenskomst

Hvem sidder i MED?

Medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet skal vælges så alle medarbejdergrupper er repræsenteret.

Der kan være tilfælde, hvor en medarbejdergruppe ikke er repræsenteret, fordi der er et begrænset antal pladser i udvalget. Hvis en gruppe ikke er repræsenteret, skal de resterende medarbejderrepræsentanter sikre, at denne gruppes synspunkter bliver inddraget i drøftelserne.

Medarbejderrepræsentanterne bør aftale, hvordan de holder kontakt til de medarbejdere, de repræsenterer, og hvem der repræsenterer de medarbejdere, som ikke er direkte repræsenteret i MED-udvalget.

Citationstegn
§ 4, stk. 5
Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen.

Hvem sidder i de forskellige MED-udvalg?