Pædagogisk Assistent Uddannelse
Særlig for tillidsvalgte

Særligt for pædagogisk sektor – Ny politik for praktikvejledere

Pædagogisk sektors bestyrelse har vedtaget en ny politik for praktikvejledere.

Af: Rie Hestehave

I politikken fremgår det blandt andet at:  

”Elever på uddannelsen til Pædagogisk Assistent fortjener at blive mødt at en uddannet Pædagogisk Assistent, når de møder op på deres praktiksted.

En praktikvejleder skal sikre, at der er tid til at være elev og tid til opgaverne, men det er mindst lige så vigtigt at en praktikvejleder kender og kan kvalificere den faglige baggrund eleverne kommer med.

Hvis praktikvejlederen har samme uddannelsesbaggrund, som eleven, tror vi på, at det vil sikre et maksimalt udbytte af praktikperioden, højne fagligheden hos eleven og udbrede kendskabet til uddannelsen.

Vi mener, at det er vigtigt for den pædagogisk assistentuddannelse, at der uddannes praktikvejledere til de arbejdspladser, der har elever.

Det vil betyde, at det er de pædagogiske assistenter selv, der får mulighed for at tage ansvar for egen uddannelse.” 

 

Læs politikken kan læses i sin helhed