Politik for Oplæringsvejlederfunktionen – Pædagogisk sektor

Politik for oplæringsvejlederfunktionen – Pædagogisk sektor

Elever på uddannelsen til Pædagogisk Assistent fortjener at blive mødt at en uddannet Pædagogisk Assistent, når de møder op på deres praktiksted.

En praktikvejleder skal sikre, at der er tid til at være elev og tid til opgaverne, men det er mindst lige så vigtigt at en praktikvejleder kender og kan kvalificere den faglige baggrund eleverne kommer med.

Hvis praktikvejlederen har samme uddannelsesbaggrund, som eleven, tror vi på, at det vil sikre et maksimalt udbytte af praktikperioden, højne fagligheden hos eleven og udbrede kendskabet til uddannelsen.

Vi mener, at det er vigtigt for den pædagogisk assistentuddannelse, at der uddannes praktikvejledere til de arbejdspladser, der har elever. Det vil  betyde, at det er de pædagogiske assistenter selv, der får mulighed for at tage ansvar for egen uddannelse.

FOA Nordsjælland arbejder kontinuerligt for at både praktikstederne, eleverne og praktikvejlederne har optimale betingelser for at skabe gode læringsmiljøer i praktikperioderne.

 

Pædagogisk sektor, FOA Nordsjælland, vil arbejde for at:

  • Praktikvejledere skal være pædagogiske assistenter
  • Der uddannes praktikvejledere på alle arbejdspladser, som har pædagogiske assistent elever
  • Alle praktikvejledere får en formel praktikvejlederuddannelse fra en anerkendt udbyder
  • Der findes en funktionsbeskrivelse for praktikvejledere (beskrivelse af arbejdsvilkår)
  • Der skabes gode vilkår for vejledningen og for elevdemokratiet på uddannelsen til Pædagogisk Assistent
  • Praktikvejlederfunktionen udløser et funktionstillæg
  • Praktikvejledere får mulighed for at kunne deltage i relevant efter- og videreuddannelse for vejledere, samt i temadage, oplæg, cafémøder mm. 

Formål med politikken er at:

  • Anerkende og synliggøre praktikvejlederne og behovet for at pædagogiske assistentelever uddannes af egne fagkolleger
  • Der skabes de bedst mulige vilkår for uddannelsen og sikring af fagligt kompetente pædagogiske assistenter
  • Skabe et øget fokus på uddannelsen til praktikvejleder dels via kommunernes uddannelsesansvarlige, dels faggruppen pædagogiske assistenter og dels lederne på de enkelte arbejdspladser

 

Februar 2021