Pige plukker blomster

Uddannelsespolitik for pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland

Pædagogisk sektor ønsker at udvikle medlemmernes faglighed blandt andet ved at styrke uddannelses- og efteruddannelsesmulighederne.

Uddannelsespolitik udarbejdet af Pædagogisk Sektor FOA Nordsjælland.

Målsætning:

Pædagogisk Sektor arbejder for at medlemmernes faglighed skal øges blandt andet ved at styrke uddannelses- og efteruddannelsesmulighederne. Herunder at tage indflydelse og ansvar på udviklingen af uddannelsen til Pædagogisk Assistent.

Pædagogisk Sektor ønsker med denne politik at sikre respekt og anerkendelse omkring de kompetencer, som sektorens faggrupper repræsenterer. Det gælder overfor arbejdsgiver og i samfundet generelt.

På landspolitisk plan arbejder den centrale sektor med ovenstående. Lokalt er det pædagogisk sektor, FOA Nordsjælland, der har ansvaret.

 

Pædagogisk Sektor vil arbejde for at sikre: 

  • ordentlige vilkår for medlemmer som ønsker efter- og videreuddannelse eller uddannelse til eksempelvis Pædagogisk Assistent og Pædagog. Med ordentlige vilkår menes der løn under uddannelse/praktik til vikardækning og evt. jobrotation
  • indgåelse af uddannelsesaftaler på de bedst mulige betingelser
  • at pædagogiske assistenter uddannes til praktikvejledere for elever på pædagogisk assistentuddannelsen
  • at retten til uddannelse og efter-videreuddannelse forhandles og fastholdes i overenskomsterne
  • at tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter samt sektorformand arbejder aktivt med medlemmernes uddannelsesønsker og er opsøgende i forhold til at understøtte det enkelte medlems uddannelsesønske uanset, hvor vedkommende er i livet. Pædagogisk Sektor skal arbejde for, at de tillidsvalgte bliver klædt på til at arbejde med medlemmernes uddannelse og videreuddannelse
  • at Pædagogisk Sektor kontinuerligt har fokus på elevindsatsen, og på at sikre gode betingelser for uddannelsen til Pædagogisk Assistent
  • politisk og indholdsmæssig indflydelse på den eksisterende uddannelse til Pædagogisk Assistent
  • politisk og indholdsmæssig indflydelse på nye og tidssvarende kurser og efter- og videreuddannelsesmuligheder for alle sektorens faggrupper
  • at der skal være mulighed for, at medlemmet kan få gode og tilgængelige hjælpemidler under uddannelse (eks. ved ordblindhed)

 

Maj 2023