Særligt for tillidsvalgte

Lokalaftaler for FOA Nordsjælland

Kontakt afdelingen på 46 97 33 90, hvis du ikke allerede har de lokalaftaler, der gælder for dig og dine kolleger.

Info fra FOA Nordsjælland

Din aftale med FOA Nordsjælland

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Tillidsvalgt i Region Hovedstaden

For dig som tillidsvalgt på en regional arbejdsplads

Syv FOA-afdelinger. Ét regionalt fællesskab.

Kontakt FOA Nordsjælland