Særligt til tillidsvalgte

Tillidshverv og TR-strategi

I FOA Nordsjælland har vi ca. 610 tillidsvalgte på arbejdspladserne.

En tillidsvalgt er en person, som er valgt til et af følgende tillidshverv:

  • Tillidsrepræsentant
  • Tillidsrepræsentantsuppleant
  • Arbejdsmiljørepræsentant
  • MED/SU-udvalgsmedlem (Lokal eller Hoved)
  • Suppleant til MED/SU (Lokal eller Hoved) 


Valgbarhed
For at blive valgt skal man være medlem af FOA. Valget er først gyldigt, når det er godkendt i FOA og anmeldt overfor kommunen/regionen/privat arbejdsgiver.

Beskyttelse
Den nyvalgte er dog omfattet af beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor kommunen/regionen/private arbejdsgiver er blevet bekendt med valget.

Gyldighedsperiode

Hvis anmeldelsen af valget af en tillidsrepræsentant foretages tidsubestemt, er det ikke ved tillidsrepræsentantens genvalg - nødvendigt at foretage en fornyet anmeldelse overfor kommunen/regionen, men det gør FOA Nordsjælland, så både kommunens/regionens og vores TV register er opdateret.

Hvis valget derimod anmeldes for en bestemt periode, bør der foretages en fornyet anmeldelse om genvalg til kommunen/regionen.

Valg af suppleanter
Ved valg af suppleant for en tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant gælder samme betingelser som for valg af en tillidsrepræsentant henholdsvis fællestillidsrepræsentant med hensyn til:

  • Valg og valgbarhed
  • Anmeldelse af valget
  • Indsigelse med valget


Arbejdsmiljørepræsentanter

Da det i bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde er anført, at en arbejdsmiljørepræsentant altid vælges for en 2-årig periode, bør der altid foretages anmeldelse ved genvalg af arbejdsmiljørepræsentanten

Der udarbejdes uddannelsesplan for den enkelte tillidsrepræsentant.


Der bør aldrig ske valg til et tillidshverv - uden at vedkommende er medlem af FOA Nordsjælland - hvem skal ellers varetage dine interesser på arbejdspladsen!