Særligt til tillidsvalgte

Transportgodtgørelse og daglønstab

Dækning af daglønstab for tillidsvalgte ved deltagelse i kurser og møder i FOA Nordsjælland

Generelle forhold
FOA og de offentlige arbejdsgivere har aftalt vilkår for tillidsvalgtes deltagelse i personaleorganisationens grunduddannelse. Som tillidsvalgt skal man have den fornødne frihed til at deltage og det er vigtigt, at man i god tid planlægger fraværet på arbejdspladsen.

Som tillidsvalgt vil du som udgangspunkt få din normale løn, idet uddannelse sidestilles med arbejde.

Daglønstab
Du skal søge om tjenestefrihed til det samlede kursusforløb.

Kontakt din nærmeste leder vedr. procedure for ansøgning om tjenestefri til kurset. Hvis din arbejdskommune har en formular, skal du benytte denne. Du kan få oplyst, om I har en formular i kommunen hos din Fællestillidsrepræsentant, eller hvis du er Arbejdsmiljørepræsentant hos din Tillidsrepræsentant.

Hvis du er fuldtidsansat søges tjenestefrihed til kursets timeantal. Er du deltidsansat, skal du i kursusperioden sættes op på 37 timer. Hvis du har aften – eller nattjeneste skal din tjeneste omlægges til dagvagt 37 timer ugentligt eller 7,4 timer pr. dag.

Hvis du har faste fridage i kursusperioden, skal du søge om at få dem flyttet. Kan du ikke få omlagt din tjeneste, eller tjenestefri med løn, skal du orientere FOA Nordsjælland så hurtigt som muligt, så vi kan optage forhandling med din arbejdsgiver.

Arbejdsgiver udbetaler fuld løn, inkl. pension, ferie og påregnelige tillæg under uddannelsen.

Transportudgifter

  • Såfremt du anvender offentlig transport til møder, kurser og konferencer dækker FOA Nordsjælland de fulde transportomkostninger mod indlevering af originale bilag.
  • Kører du selv eller med en anden udbetaler FOA Nordsjælland kilometergodtgørelse til bilens ejer for den samlede transportvej.
  • For at få udbetalt kilometergodtgørelse/transportomkostninger skal der udfyldes en kørselsblanket fra FOA Nordsjælland. Den bliver sendt via et link til din mail.    Oktober 2023