Særligt til tillidsvalgte

Ansatte i afdelingen

Politikere

Tlf. 2421 5673 Lene Lindberg
Afdelingsformand

Tlf. 3092 9282 Rie Hestehave
Afdelingsnæstformand

Tlf. 2481 1775 athom@foa.dk
Sektorformand pædagogisk sektor 

Tlf. 2421 0630 Mette Linsaa
Sektorformand social- og sundhedssektoren

Tlf. 3036 9004 Jesper Jensen
Sektorformand Servicesektoren


Forhandlingschef
Tlf. 2086 9372 - Anders Damm-Frydenberg
Lønområdet

Faglig politisk konsulent / Sekretær for formandsskabet
Tlf. 4697 3374 Ann Schjødt
Opsigelser cpr. 16-31, Elever cpr. 16-31, administrativ for afdelingsbestyrelse & politisk ledelse

Daglig leder
Tlf. 4697 3391 - Heidi Pedersen
Opsigelser cpr. 1-15, Elever cpr. 1-15, Barselsområdet, sparring privat område med Maj, Tjenstlig samtaler hvor FTR/TR, daglig ledelse

Faglig konsulent
Tlf. 4697 3356 - Thomas Underbjerg Mateusiak
Arbejdsskader, Arbejdsmiljø

Faglige sagsbehandlere
Tlf. 4697 2847 - Maj Adrian
Lønindstillinger, Lønberegninger og deraf forhandlinger, OK og arbejdstidsaftaler, Privat område løses i samarbejde med Lene Lindberg

Tlf. 2137 2339 - Morten Rohde Klitgaard
Løntjek, Lønberegninger og deraf forhandlinger, OK og arbejdstidsaftale, vilkårsændringer, ferie

Tlf. 4697 3352 - Lisbet Gregersen
Arbejdsskader, socialt område, arbejdsmiljøsagsbehandler

 


Sekretær for Pædagogisk sektor og Social- og sundhedssektoren
Tlf. 4697 3362 - Lykke Larsen
Sekretær, Medlemskurser

 


Informationen - Front-Team

Tlf. 4697 3369 - June Edelved
Front-Team, bogsalg, jubilarer, elever i samarbejde med Heidi, skolebesøg

 


Administrativ medarbejder med særlige opgaver
Tlf. 4697 3372 -  Annette Nyborg
Opgavekoordinator i arbejdsfællesskabet Service og Drift, tillidsvalgte, tovholder på FOA Nordsjælland lønmodellen, superbruger, IT, telefoni, systemvedligehold, sekretær servicesektor 

Uddannelseskonsulent
Tlf. 4697 3370 - Karen Gundersen
Afdelingsunderviser, FIU-SYS, TV aftaler & vilkår

Bogholder
Tlf. 4697 3377 - Jeanette Büron

Udviklingskonsulent
Tlf. 2155 9954 - Signe Brinkler Larsen


Serviceteam

Servicemedarbejder 
tlf. 4697 3371- Søren Mortensen

Servicemedarbejder
tlf. 2926 6065 - Dennis Nime Nielsen