Særligt til tillidsvalgte

Grunduddannelse for AMR

På kurset fortsættes arbejdet med indholdet fra den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
FOA’s AMR-grunduddannelse er et kursustilbud for arbejdsmiljørepræsentanter, der den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kurset forsøges afholdt min. 1 gang om året.

På kurset fortsættes arbejdet med indholdet fra den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Formål

  • At motivere og engagere arbejdsmiljørepræsentanterne til at tage del i arbejdspladsens miljøarbejde
  • At øge kendskabet til de faglige muligheder
  • At styrke arbejdet i MED/SIO
  • At præsentere FOAs holdninger til og synspunkter på miljøarbejdet
Mål
  • At deltagerne kender MED-aftalen på deres eget område og har grundlæggende viden om miljøarbejdet
  • At deltagerne kan definere, hvad TR-reglerne betyder for dem
  • At deltagerne har viden om baggrunden for afvikling af en APV og kender til arbejdet på arbejdspladsen
  • At deltagerne kender signalerne for et psykisk dårligt arbejdsmiljø og arbejdsbetinget stress på arbejdspladsen