$name

Juni 2006


Lederen
Det er beskæmmende, at vi skal have en "Fælledgården-sag" før landets politikere begynder at tage problemerne i ældresektoren alvorligt.

Efterlønneres kortere liv
Ikke alle lever længere, viser en ny undersøgelse, som blev offentliggjort i "Ugeskrift for læger" i maj.
Danskere med mellemlange og lange uddannelser lever længere, mens de kortuddannede og ufaglærte ikke har meget del i den stigende levealder.

"Det er simpelthen så hårdt"
Der skulle en TV udsendelse med et skjult kamera til at få de ansvarlige politikere op af stolen. I første omgang dog blot hen til håndvasken, hvor køen er lang.
Her står de endnu, mens personalet står rystet og chokeret på deres arbejdsplads, som hurtigt blev location for TV og Radio. Både den lokale og landsdækkende.

Ifølge tilsynsrapporten går det godt
Hvordan kan det gå til at den kommunale tilsynsrapport, der ligger fra Fælledgården viser at medarbejderne er glade og beboerne er tilfredse?
Spørgsmålet bliver nu rejst generelt fra flere sider.

En plejehjemsleder tanker onsdag den 24. maj
Står op, hører radioavis, skimmer Politiken! Åh nej, ikke nu igen!

Nej til nedskæringer - Ja til tryghed og vedfærd
Det var næsten som i de gode gamle røde dage. Mennesker i hundrede tusindvis og de røde faner myldrede frem i gaderne for at samles på Christiansborg Slots Plads.
Det var den 17.maj - og dagen ér skrevet ind i historien, som den største demonstration siden 1985.

Teori om medicin går på tværs i uddannelsen
De tre social- og sundhedsskoler i hovedstadsområdet arbejder tværfagligt og projektorienteret, og har lagt den gammeldags klasseundervisning på hylden. Skolerne giver her eksempler på, hvordan undervisningen foregår, og hvad eleverne når rundt om på medicinområdet i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Er nysgerrig og opsøgende
Hvis du ikke selv er opsøgende, får du ikke noget at vide, og så lærer du ingenting, siger social- og sundhedsassistentelev på amtssygehuset i Gentofte, Michella Lytzen. - Jeg har heldigvis en vejleder, der giver mig mange opgaver, tilføjer hun.

Nyuddannede skal opgraderes i medicin
Både sygehuse og plejehjem sender social- og sundhedsassistenter på kursus i medicinhåndtering før de får ansvar - også de helt nyuddannede. Det stiller spørgsmålet om uddannelsen er god nok

Godt rustet hvis du selv søger viden
Jeg ville nødig være medicinansvarlig udelukkende med den viden, jeg har fået på skolen, siger Stine Koppel som snart er færdig­uddannet social- og sundheds­assistent

Mærkelig Maj - udbrud
Landet med de fire årstider - charmerende er der nogen, der mener. Ikke jeg.
For min skyld må det gerne bare være varmt hele året. Det er også nemmere med påklædningen - ingen overvejelser om at have hele garderoben med i bagagen.

Granskere i Gentofte
Kompetenceudvikling skal være strategien i Pleje og Sundhed i Gentofte, for at sætte fokus på de opgaver der skal løses.
For NESA penge søsatte Pleje og Sundhed sin kompetenceudviklingsplan i 2005, og de første demenskoordinatorer fik eksamensbevis d. 11. maj i år.

Fanebæreren
Fagforeningens nye fane var på gaden for første gang den 1. maj i år, og der gik kun 17 dage inden den igen var ude. Det er en debut der vil noget.
Men fanen deltager også i andre begivenheder end demonstrationer.
Der er både regler, traditioner og etik forbundet med at bære den røde fane, siger fanebærer Benthe Viola Holm.


Tilbage til infoa 2006