Usmagelig journalistik

Af formand Palle Nielsen

Det er beskæmmende, at vi skal have en "Fælledgården-sag" før landets politikere begynder at tage problemerne i ældresektoren alvorligt.

Det er forkasteligt, at en journalist lader sig ansætte på Fælledgården som afløser for bevidst, at snige sig ind på medarbejderne, overvåge dem og med skjult kamera bevidst søger at lokke medarbejderne ud i uhensigtsmæssige situationer.

Man må stille sig det spørgsmål, om hun i sin iver for at udstille medarbejderne og beboerne,  overhovedet har set og registreret den medmenneskelige pleje og omsorg, som medarbejderne på trods af arbejdspres præsterer hver dag. Det var åbenbart ikke det, der blev plads til, når der skulle skrives dagbog og klippes i de mange meter filmoptagelser.

Hendes erfaring indenfor sektoren og hendes faglige indsigt bygger på 20 vagter på Fælledgården. Vagter hvor hun flere gange har undladt at udføre det arbejde, hun var ansat til for i stedet at lokke de andre til det, så hun på afstand kunne optage situationerne med skjult kamera. Hun har fået løn for de 20 vagter, men mon ikke der er fulgt en klækkelig resultatbelønning med fra Bastard film, som hyrede hende til opgaven.

Hvor usmageligt!!!
Jeg kan kun på det kraftigste tage afstand fra den måde, som medieverdenen i stigende grad bruger medarbejdere og brugere i den offentlige sektor til at skabe sensationspresse og skandaleoverskrifter.
 
Personalet tog til genmæle med følgende uddrag:
"Vi afviser ikke det seerne kunne se. Men det er ikke den nuancerede virkelighed på Fælledgården".
"Vi har i lang tid været presset. Vi går hver dag hjem med følelsen af og viden om, at vi kunne og ikke mindst ville have gjort det meget bedre, hvis arbejdsbetingelserne var anderledes.

Hver eneste dag skal vi vælge mellem at løse den ene eller den anden opgave. Vi skal hele tiden træffe et valg, og uanset hvilke og hvordan vi træffer valget vil nogen mene, at det er forkert, og noget bliver ikke gjort.

I dag er vi kede af det. Vi er vrede, og vi føler os svigtet og afmægtige.

Men vi arbejder videre og fortsætter det gode arbejde, vi også gør.
Til gengæld forventer vi også, at politikere og ledere nu tager os alvorligt og ikke kun lytter til os.

Vi forventer, at I forstår, at vi skal have flere ressourcer, hvis kløften, mellem det der er muligt at levere i pleje og omsorg, og det vi gerne vil stå inde for fagligt, skal forsvinde".
Således personalet.

Det er vigtigt, at vi holder fast i den politiske bevågenhed og politikernes ståen i kø med løfter om flere ressourcer til ældreområdet. Det er vigtigt, at ældreområdet får en central placering i velfærdsdebatten og forhandlingerne om kommunernes økonomi.
 
I Københavns Kommune må vi desværre konstatere, at vi endnu engang skal have flere undersøgelser. Vi har flere gange har set, at undersøgelser er gået op i ren bureaukrati og endt på de støvede reoler. De fører aldrig til forbedringer for borgere og personale.

De fører højest til placering af ansvar og forklaringer om, hvorfor det ikke kan være anderledes.
 
I en undersøgelse kunne jeg godt tænke mig at opklaret, hvordan udgifterne til administration og bureaukrati i forvaltningen og på plejehjemmene har udviklet sig, mens den borgerlige regering har været ved roret?

Hvor mange ressourcer skal plejepersonalet bruge til dokumentation og andre opgaver væk fra plejen?

Det vigtigste lige nu er at understøtte personalet i en advokatundersøgelse, som bestyrelsen på Fælledgården har bedt om. En undersøgelse der skal vurdere, om der er grundlag for ansvarsplacering og grundlag for at drage ansættelsesretlige konsekvenser.
 
På trods af de mange udfordringer som fagforeningens medlemmer oplever i en travl hverdag, så håber jeg, at alle får en varm og fredfyldt sommer!
 
Tilbage til juni 2006