$name

Godt rustet hvis du selv søger viden
 

- Jeg ville nødig være medicinansvarlig udelukkende med den viden, jeg har fået på skolen, siger Stine Koppel som snart er færdig­uddannet social- og sundheds­assistent 
 
 - Jeg føler mig godt rustet til at arbejde med medicin og medicinhåndtering, siger Stine Koppel, som bliver færdiguddannet her i juni. Hun sluttede sin tredje praktik på plejecenter Bredebo i Lyngby i maj.

De to første praktikophold havde hun på Amtssygehuset i Gentofte på ortopædkirurgisk afdeling og en psykiatrisk afdeling på samme sygehus.

- Du kan blive en dygtig social- og sundhedsassistent i arbejdet med medicin og medicinhåndtering, hvis du selv er opsøgende. Du skal selv tilegne dig viden, og det er betegnende for hele uddannelsen sådan som den er skruet sammen. Derfor er vores faglige niveauer meget forskellige, siger Stine Koppel.
 
Mangler studietid Ifølge Stine Koppel er de medicinske fag ikke særlig højt prioriteret på uddan­nelsen som social- og sundhedsassistent.

- Faget farmakologi er ikke særlig højt prioriteret i uddannelsen. Dog arbejder vi også med faget i projekterne og skal selv tilegne os viden.

Sådan foregår det også i syge­plejerske­uddannelsen, men til forskel fra den, har vi ingen studiedage i praktiktiden. Vi har længere arbejdsdage end sygeplejerskestuderende, og derfor kan det være svært at være opsøgende på ny viden, mens man er i praktik.

Stine Koppel mener, at man burde være konsekvent, når man nu indretter uddan­nelsen som et studie med stor grad af projektorienteret arbejde og stor grad af selv­erhvervet viden.

- Det skulle respekteres, at vi skal tilegne os viden selv, og derfor burde man give os studiedage og mindre arbejdstid i praktiktiden, siger hun om uddannelsen, hvor eleverne selv er ansvarlige for at få viden og faglighed.   
 
Føler sig heldig Stine Koppel bliver uddannet fra Social- og Sundhedsskolen i Brøndby, og det er hun meget tilfreds med.

- Undervisningen er der ikke noget i vejen med. Det er en helt fin og differentieret undervisning, vi får, men jeg tror, at der er forventninger til, at vi opnår yderligere teoretisk viden i praktiktiden. Det gør nogle af os, men det er ingen garanti.

Hvis man vil sikre et mere ensartet fagligt niveau i uddannelsen, bør man lægge mere teoretisk undervisning på skoleophold. Som det er nu, ender vi med meget forskellige faglige kompetencer, siger hun.

To af tre praktikperioder har Stine Koppel haft på amtssygehuset i Gentofte, hvor den praktiske uddannelse blev fulgt op af undervisning.

- Sygehuset gør utrolig meget ud af undervisning, og det har jeg kun ros til overs for. Jeg føler mig heldig, for man kan lige så godt risikere, at det ikke foregår sådan på ens praktiksted, siger hun.
Social- og sundhedsuddannelsen er løbende blevet justeret og har igennem de senere år fået flere mål, der skal opfyldes.

Eleverne skal nå mere på den samme tid. I forhold til de gamle uddannelser, skal de nå mere på kortere tid.
 
Tilbage til juni 2006