$name

Nyuddannede skal opgraderes i medicin

 
Både sygehuse og plejehjem sender social- og sundhedsassistenter på kursus i medicinhåndtering før de får ansvar - også de helt nyuddannede. Det stiller spørgsmålet om uddannelsen er god nok
  
Social- og sundhedsassistenter får ansvar for medicinopgaver på både plejehjem, i hjemmeplejen og i nogen udstrækning også på sygehuse. Men før de får ansvar, skal de have supplerende uddannelse.

- Jeg har fået en god ballast til at håndtere opgaver med medicin, siger social- og sundhedsassistent Solveig Bøysen. Hun er tidligere sygehjælper med mange års erhvervserfaring, og har taget en supplerende etårig uddannelse som social- og sundhedsassistent. Alligevel måtte hun på efteruddannelse i medicinhåndtering.

- Der proppes så meget ind i den etårige uddannelse, at man ikke når dybt omkring medicin. Som færdiguddannet kom jeg tilbage på en hospitalsafdeling, hvor jeg heller ikke havde medicinansvar, så derfor var det godt for mig at få et kursus.

Det bestod af fire moduler på tilsammen 13 dage, og vi kom godt omkring både farmakologien og kerneårsagsanalyse. Så nu er jeg tryg, siger Solveig Bøysen, som arbejder på pleje­hjemmet Kirsebærhaven i Valby.
 
Alle på kursus - Når vi ansætter en social- og sundhedsassistent, som skal arbejde med medicin­håndtering i det daglige, sender vi vedkommende på kursus.

Københavns Kommune udbyder et 13 dages kursus -  KIM, kvalitet i medicinhåndteringen - som er det vi benytter. Assistenterne er meget glade for kurset, som også er et kursus i farma­kologi, siger souschef på Kirsebærhaven, Eva Algreen.

Det er kun assistenter, der er helt fortrolige med ansvaret fra et tidligere job, som på Kirsebærhaven kan få ansvar på medicinområdet uden specialkurset.

- Alle får et kursus før de får ansvar for medicinhåndtering, også helt nyuddannede, fortæller Eva Algreen. Hun siger videre, at social- og sundhedsassistenten desuden skal arbejde sig langsomt ind i sit medicinansvars­område. De første tre måneder dosserer hun kun medicin til sine egne fire-fem beboere.

- Herefter har vi en samtale, hvor jeg skal sikre mig, at hun er helt sikker på vores håndteringsregler, og efter samtalen skal assistenten skrive under på, at hun er oplært i vores interne regler, siger souschefen.
 
Smallere kompetencer For elever i praktik på Kirsebærhaven gælder også skrappe regler, idet eleven alene får mulighed for at dossere medicin til en enkelt beboer. 

- Først skal eleven læse om medicinen og kunne redegøre for den, før hun får lov at dossere. En elev vil desuden altid blive observeret, siger Eva Algreen.

Hendes erfaring er, at social- og sundhedsassistenter har smallere kompetencer på medicinområdet end tidligere.

- Sådan bliver det, når man gør en uddannelse bredere. Den tidligere plejehjems­assistent­uddannelse var jo direkte målrettet plejehjem, og derfor kunne man nå dybere ned i teorien om de forskellige opgaver.

Social- og sundhedsassistenterne uddannes til mange flere opgaver i dag - eksempel­vis også til hele psykiatriområdet, siger Eva Algreen.
 
Krav på sygehusene Også sygehusene sender assistenter på specialkursus, før de kan få ansvar for medicinopgaver. 
 
- Det er det samme som at sige, at vores faggruppe ikke dygtig nok, når syge­husledelsen i H:S forlanger et to ugers kursus, før vi kan håndtere medicin­opgaver, mener fællestillidsrepræsentant for sosu-området på Bispebjerg, Poul Møller. 

Han er selv gammel sygehjælper, som har uddannet sig videre til social- og sundheds­assistent.
- Det er efterhånden nogle år siden, hvor teorien på medicinområdet var langt mere omfattende end i dag.

Jeg ved, at jeg bliver uvenner med mange, når jeg foreslår, at vi går tilbage på klasseundervisningen på det område. Jeg synes nemlig, at den nye undervisningsmåde svigter vores faggruppe.

Poul Møller fremhæver, at mange på social- og sundhedsuddannelserne ikke er studie­vante, og derfor magter ikke alle at tage ansvaret for egen læring og sikre at de når uddannel­sesmålene. 
 
For lidt ballast Den uddannelsesansvarlige for sosu-uddannelserne på Bispebjerg Hospital er Marie Louise Faber:

- Jeg ved fra afdelinger, at de ofte er utilfredse med, hvor lidt eleverne kan, når de kommer i praktik. Assistenteleverne får ikke den grundlæggende teori med sig og har for lidt teoretisk ballast på medicinområdet, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant Poul Møller mener, at den pædagogiske metode på social- og sundhedsuddannelserne skal revideres :

- For ikke længe siden tog jeg imod syv nye elever, som skulle i praktik her på Bispebjerg. De svarede alle "ingenting", da jeg spurgte, hvad de havde lært om medicin og medicinhåndtering.

Jeg synes, at man skal revurdere undervisnings­metoderne, så man i højere grad sikrer, at alle når uddannelsesmålene, siger Poul Møller.
 
Tilbage til juni 2006