Portøruddannelsen

Som portør kan du arbejde med at transportere patienter til og fra behandling mellem sygehusets forskellige afdelinger og træder til, når patienterne skal genoptrænes og hjælpes i forbindelse med undersøgelser, operationer, badning eller toiletbesøg. De sørger for forsyninger og transporterer varer, hjælpemidler mellem afdelingerne og vedligeholder teknisk udstyr.

Andre portører arbejder med at passe tekniske anlæg, betjening af teknisk udstyr, passe kedler og forbrændingsovne. De håndterer hospitalsaffald og sørger for at rengøre madrasser, sengetøj og hospitalsinstrumenter. Portørernes job kan også bestå i at passe haver og andre udendørs arealer 

Adgang til portøruddannelsen
Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Du kan søge ledige stillinger, der annonceres i aviser og på nettet. Din uddannelse begynder, når du er ansat. Du skal være over 18 år for at blive portøraspirant.

Portøruddannelsen varer 8 måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik på det hospital, hvor du er ansat og med skoleophold ind i mellem.

Som færdiguddannet portør skal du inden for de første 4 måneders ansættelse tage 4 ugers kursus.

Kontakt hospital for aspirantplads
Vil du uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Du kan søge ledige aspirantstillinger ved at henvende dig til de enkelte hospitaler - typisk hos service- eller driftsafdelingen. 

Opbygning af uddannelsen
Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen, altså på det hospital, der har ansat dig som aspirant. Den teoretiske del foregår på Social- og Sundhedsskole og består af tre gange to ugers teoriundervisning.

Den teoretiske del omfatter undervisning i
Sundhed og sygdom
Håndtering af konflikter
Arbejdsmiljø
Tavshedspligt
Etik, portørens rolle i forhold til patienter og pårørende
Patienttransport og forflytning

Som portør kan man arbejde med

Mere om portøruddannelsen
Du kan henvende dig til enten et hospital eller på de to social- og sundhedsskoler, hvor portøraspiranterne får deres teoriundervisning.

Når du er blevet ansat, bliver der indgået en uddannelsesaftale.

Din lokale FOA afdeling kan også hjælper dig:

Find din afdeling

Du kan også få viden på portøruddannelsen.dk