Trykte overenskomster

Afdelingen har følgende overenskomster på tryk - de ligger klar til afhentning.

OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER 2021-2024: 

Pædagogisk sektor    

 • Pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, KL
 • Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger, KL
 • Pædagogiske konsulenter, KL 

 

Servicesektoren 

 • Husassistenter m.fl., DR
 • Husassistenter, KL 
 • Kantine- og rengøringsledere/-chefer, KL
 • Serviceassistenter, rengøringsteknikere og -elever, KL
 • Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse, DR
 • Vagtcentralpersonale, DR

 

Social og sundhedssektoren

 • Ledende servicepersonale og oldfrueassistenter, DR 
 • Ledere og mellemledere på ældre- og sundhedsområdet, KL
 • Neurofysiologiassistenter og -elever, DR
 • Social- og sundhedspersonale, DR 
 • Social- og sundhedspersonale, KL
 • Sygehusportører, DR
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner, KL

 

 

OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER 2018-2021: 

Pædagogisk sektor    

 • Dagplejere, KL
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, DR
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, KL
 • Pædagogisk personale dagplejeordninger og pladsanvisning, KL

Servicesektoren

 • Ambulanceuddannet personale, DR
 • Arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl., KL
 • Beredskabs- og ambulancepersonale, KL
 • Maritimt personale, KL
 • Serviceassistenter og -elever, DR
 • Tekniske servicemedarbejdere og -ledere, tekniske servicechefer, ejendomsserviceteknikere, miljøkontrollører, KL
 • Trafikkontrollører og driftsassistenter, KL
   

Social og sundhedssektoren

 • Handicapledsagere, KL
 • Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder, DR
 • Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder, KL
 • Piccoloer og piccoliner, DR
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, DR

Døgnarbejdstidsaftaler

 • Social- og sundhedspersonale m.fl., DR
 • Social- og sundhedspersonale m.fl. + Pædagogisk døgnområde, KL

 

 

PRIVATE OVERENSKOMSTER 2017-2020: 

 • Overenskomst med KA Pleje

 

PRIVATE OVERENSKOMSTER 2020-2023:

 • Landsoverenskomst på fritvalgsområdet, Dansk Erhverv
 • Landsoverenskomst BPA-handicaphjælpere, Dansk Erhverv
 • Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem (minus BPA), Dansk Erhverv
 • Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer, Dansk Erhverv
 • Overenskomst Pleje og Omsorg, Dansk Industri (SBA og DSV)

 

 

 

Social og sundhedssektoren

 • Handicapledsagere, KL

Senest redigeret den 21.07.2022