Pædagogmedhjælperne har brug for DIN støtte

FOA Frederikshavn anbefaler alle medlemmer at stemme på et af de to partier, der på forhånd har tilkendegivet, at de vil arbejde for, at pædagogmedhjælperne fremover er en del af den nye folkeskole

Kære medlem

Det er et yderst usædvanligt skridt vi har valgt at tage i FOA Frederikshavn, når vi i dag udsender en SMS, og samtidig opfordrer alle 3200 medlemmer til at møde op og stemme på enten liste A (Socialdemokraterne) eller liste F (Socialistisk Folkeparti), der som de eneste to partier med sæde i Børne- og Ungdomsudvalget, med tydelighed har tilkendegivet, at de vil arbejde for, at pædagogmedhjælperne også fremover er en del af skole/SFO tilbuddet i Frederikshavn kommune. Udover partierne med plads i BUU, har også liste C tilkendegivet opbakning (se link nederst). 

De to partier med plads i Børne- og Ungdomsudvalget har beklaget den forvirring og frustration det har skabt, at en meget stor faggruppe som pædagogmedhjælperne, end ikke er nævnt, i det høringsmateriale, der er udsendt fra Børne- og Ungdomsudvalget til de faglige organisationer.

I FOA Frederikshavn har vi mere end 200 medlemmer, der er ansat som pædagogmedhjælpere indenfor skole, SFO og dagtilbudsområdet. Vi ser derfor ingen anden udvej, end at komme med en kraftig opfordring til samtlige medlemmer om at hjælpe og bakke denne faggruppe op, så faggruppen også fremover er en naturlig del af medarbejderstaben ved Frederikshavn kommune. 

Afdelingsformand, René Johansen slår fast:

- Lige nu er det faggruppen af pædagogmedhjælpere, der kan være i alvorlig risiko for at blive udelukket, og derfor har brug for fællesskabets styrke, opbakning og hjælp. Hvis ikke vi i sådan en situation, skulle gøre brug af et stærkt fællesskab, hvornår skulle vi så. I FOA Frederikshavn skal vi ikke sidde meningsløse tilbage på hænderne. Vi skal være der for vores medlemmer når det gælder, og det gør det altså lige nu, i den her sag.

Ikke kun et spørgsmål om stillinger, men også faglighed
Det er vigtigt at slå fast, at der ikke kun er tale om at sikre et stort antal pædagogmedhjælpere deres job og berettigelse. Udskrives pædagogmedhjælperne af skole/SFO delen, risikere vi at miste en stor faggruppe, der i barnets og elevens hverdag, fremstår som en ressourcestærk og nærværende voksen. Pædagogmedhjælperen bidrager til inklusion, udvikling, støtte og omsorg, på en nærværende og synlig måde. Læs meget mere i FOA Frederikshavns første høringssvar (pdf).

Herunder kan du læse den henvendelse, FOA Frederikshavn fremsendte til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer fredag den 15. november 2013. Du kan også læse de enkelte partier/medlemmers tilbagemelding.

FOA Frederikshavns mail til BUU (sendt d. 15/11-2013)
Svar fra Socialistisk Folkeparti (liste F på stemmesedlen)
Svar fra Socialdemokraterne (liste A på stemmesedlen)
Svar fra Venstre (liste V på stemmesedlen)
Svar fra Jette Fabricius Toft (udenfor parti, genopstiller ikke)
Jeppe Nielsen Kyk (intet svar modtaget)
Svar fra Det Konservative Folkeparti (liste C på stemmesedlen)/har ikke sæde i BUU

Valget er nu dit....