Svar fra Jette Fabricius Toft

På trods af jeg (1) hverken genopstiller eller (2) bakker op om høringsmaterialet, har du naturligvis krav på "kvittering" fra mig.

Jeg finder dit formuleringsforslag "pædagogisk personale" både fornuftigt og dækkende; blot bør det klart pointeres, hvilke faggrupper der indgår.

God weekend +
mange hilsner

Jette

Gå tilbage