Svar fra Socialistisk Folkeparti

SF og undertegnede er det parti der de sidste fire år har formået at få sat de pædagogiske opgaver på dagordenen i Frederikshavn. Der har og vil også den kommen tid være meget fokus på skoleområdet. I SF vil vi rette henvendelse til den ny minister, Anette Vilhelmsen og opfordre hende til at sætte fokus og visioner for det pædagog faglige område. Vi har kæmpet for at de 4,6. Mio fra regeringen er blevet delt ud til kommunens børnehaver.
Vi mener ikke at penge altid er det eneste. Visioner er lige så vigtigt. Det er det der giver energi og drive og det mangler vi inden for det pædagogiske område.

I Frederikshavn kommune har vi mange dygtige pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter og klubpædagoger. Det er for os vigtigt at der ikke på forhånd udelukkes nogle. Derfor sætningen i høringsmaterialet "pædagoger eller andre". Vi skal bruge alle gode medarbejdere.
Hvis ordvalget har skabt forvirring og frustration er vi i SF villige til at gå i dialog med det øvrige udvalg med sigte at finde den rigtige formulering.

Jeg gør opmærksom på at det udsendte blot er et høringsmateriale, derfor er det vigtigt at vi får denne dialog så vi kan blive mere skarpe på det vi vil.

For SF har det været utrolig vigtigt at få pædagogisk personale ind i folkeskolen. Vi er overbevist om at det pædagogiske personale kan noget som lærere ikke kan og lærere kan noget som pædagoger ikke kan, derfor tror vi at via et samarbejde mellem disse grupper kan få et øget fagligt niveau, som i sidste ende vil give mere kvalitet til børnene og hermed øget trivsel.
Vi er i SF overbevist om at Det enkelte barns trivsel er afgørende for den læring det enkelte barn kan modtage.

Det pædagogiske område betyder personligt meget for mig.

Jeg ser frem til fortsat god dialog og samarbejde mellem undertegnede og FOA uanset position efter den 19. November.

Med venlig hilsen
Christina Lykke

Gå tilbage