FOA Frederikshavns henvendelse til BUU

Til:
Politikere i Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn kommune
(Cc. Lars Møller, Birgit Hansen og Peter Nielsen)

FOA Frederikshavn kan blive presset til at kontakte 3200 medlemmer via SMS på mandag, med opfordring til at stemme på det eller de partier, der ikke er ude på at kaste pædagogmedhjælperne ”på porten”!

Jeg håber imidlertid ikke, det er er nødvendigt, at det kommer så vidt, og jeg håber oprigtigt, der er tale om en kedlig fejl og forglemmelse fra Børne- og Ungdomsudvalgets side.

Det sker sjældent jeg bliver fortørnet, sådan på det groveste, og når det sker, er jeg simpelthen nødt til at henvende mig til rette sted. Her mener jeg DU er rette sted, og jeg håber du vil bruge et par minutter på at læse min mail, og derefter et minuts tid på at komme med en tilbagemelding.

Min fortørnelse går på, at jeg i går blevet kastet ind i sagen vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale og forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen. Jeg må desværre sige, det er både alermerende og skræmmende læsning. Jeg er oprigtigt bekymret for pædagogmedhjælperne i Frederikshavn kommune, og i særdeleshed pædagogmedhjælperne på skole/SFO området.

I Frederikshavn kommune er der pr. august 2013 ansat 204 pædagogmedhjælpere, og jeg er på deres vegne fortørnet over, at et samlet Børne- og Ungdomsudvalg (BUU), ikke med et eneste ord har sørget for at nævne faggruppen og sikre dem indskrevet i den fremadrette personalesammensætning. Alene på SFO/skoleområdet er der ansat i omegnen af 70 pædagogmedhjælpere, men selvom høringsmaterialet ”kun” omhandler dem, vil det alt andet lige få katastrofale konsekvenser for hele kommunens faggruppe af pædagogmedhjælpere, hvis den politiske holdning er, at faggruppen skal ud af skole/SFO delen og dermed næsten halveres.

Jeg håber oprigtigt på, at det er en rigtig kedelig forglemmelse! FOA Frederikshavn fremsendte, sammen med fællestillidsrepræsentanten for pædagogmedhjælperne, et længere høringssvar til Jer, tilbage i september måned (se vedhæftede). Det kunne virke som om, I enten har markuleret skrivelsen, eller helt glemt at kigge i den, for så vidt angår pædagogmedhjælpere i den fremtidige skole/SFO del i Frederikshavn kommune.

Jeg har det seneste døgns tid haft et par politiske kontakter, og flere har belært mig om, at pædagogmedhjælperne skam ER tænkt ind – det står der ganske vist ikke noget om, men flere skulle mene, at pædagogmedhjælperne er iblandt den gruppe, der i materialet benævnes som personer med ”andre kompetencer”.

Hvis I i udvalget og som politiske partier vil pædagogmedhjælperne fremover, og der ikke blot er tale om ”skyggesnak”, ingen bagefter vil stå ved, så skriv pædagogmedhjælperne ind i mataerialet som faggruppe, og inkluder dem også i selve indskolingsdelen, hvor I i det udsendte mateirale helt har udeladt dem.

Pædagogmedhjælperne er en vigtig og kvalificeret ressource i den fremtidige folkeskole. Mange pædagogmedhjælpere har en pædagogisk erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent bag sig. I kan simpelthen ikke være bekendt, at I på den her måde kører en så stor faggruppe ud på et sidespor. I høringsmaterialet der er fremsendt, nævnes til gengæld raskt væk lærere og pædagoger. Ønsker I at nævne faggrupperne, så nævn alle faggrupperne – eller erstat pædagogmedhjælpere, pædagoger, klubpædagoger med fællesbetegnelsen ”pædagogisk personale”. Herved vil alle faggrupper være inklyuderet.

FOA Frederikshavn fremsender selvfølgelig et høringssvar inden fristens udløb, der er den 21. november.

Jeg har imidlertid brug for at høre DIT PARTIS holdning til pædagogmedhjælpere i den fremtidige folkeskole, og om du og dit parti vil indskrive pædagogmedhjælperne som enten selvstændig faggruppe eller ændre fagbetegnelserne til fællesbetegnelsen ”pædagogisk personale”. Herved har jeg mulighed for at vurdere, om der kun er ét parti, der vil pædagogmedhjælperne, eller om der er bredere opbakning.

Dit svar har væsentlig betydning for min vurdering af, om FOA Frederikshavn kan blive tvunget til, at bede de 3000 medlemmer vi har mobilnummer på, om at støtte og bakke op om pædagogmedhjælperne med sit valgkryds på tirsdag.

Jeg kan hele weekenden og mandag formiddag kontaktes på mobil 42282900, såfremt der er spørgsmål eller brug for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen

René Johansen
Afdelingsformand, FOA Frederikshavn

Gå tilbage
Se Børne- og ungdomsudvalgets høringsmateriale oktober 2013 (pdf)
Se FOA Frederikshavns første høringssvar september 2013 (pdf)
Se FOA Frederikshavns nye høringssvar november 2013 (pdf)