Svar fra Venstre

Venstre tager skarpt afstand fra trusler som metode til at opnå sine mål. Vi finder FOAs henvendelse uanstændig, når man på den måde prøver at udnytte det forestående valg til via trusler at presse politikere til en bestemt holdning.

Børne- og ungdomsudvalget har igangsat en høring. En høring medfører dialog og holdningstilkendegivelse inden den endelige beslutning. Høringsfristen udløber den 21/11.

Vi ønsker en folkeskole med forskellige faggrupper, som høringsmaterialet også lægger op til, fordi vi tror på at det kan skabe en bedre folkeskole. Samtidig ønsker vi fritidstilbud af god kvalitet. Materialet er i høring netop for at få inputs og kvalificere vores beslutningsgrundlag. I forbindelse med behandlingen af høringssvarene vil det være naturligt med tilretninger af formuleringer og betegnelser. Det foreliggende er kun høringsmateriale.

Vi opfordrer FOA til at trække sin trussel tilbage og i stedet indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog om at skabe en god folkeskole og gode fritidstilbud. Når truslerne pakkes væk, er vi åbne for dialog.

Med venlig hilsen
På vegne af venstre, Pia Karlsen og Anders Broholm

Gå tilbage