Satser, skat og udbetaling

Se, hvad du kan få i dagpenge, efterløn etc. Satserne er gældende fra 1. januar 2019.

Dagpenge

Efterløn

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

VEU-godtgørelse og SVU-støtte

6 ugers jobrettet uddannelse

Befordringsgodtgørelse

Hvornår skal jeg indsende mit dagpenge- eller efterlønskort? 

 

Du skal være opmærksom på, at den personlige sats kan være mindre end den oplyste maksimale sats. For de ydelsestyper, hvor der udbetales en fast sats, er det den, der er gældende.


Dagpenge
Som fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse skal du som tommelfingerregel have et indtægtsgrundlag pr. måned på mindst 22.785 kr. brutto for at kunne få den maksimale dagpengesats på 18.866 kr. pr. måned.

Efterløn
Som fuldtidsforsikret kan du maksimalt få 18.866 kr. om måneden, 12.577 kr. som deltidsforsikret.