Satser for fortrydelsesordningen (efterløn)

Har du har fortrudt, at du fravalgte efterlønsordningen og tilmeldt dig fortrydelsesordningen bliver din efterløn og den skattefrie præmie nedsat.

Er du tilmeldt fortrydelsesordningen, bliver efterlønnen og den skattefrie præmie nedsat for hvert år, du ikke har indbetalt i forhold til, hvad du skulle have indbetalt ved den ordinære efterlønsordning. Nedsættelsen sker i hele år og hele måneder.

Nedsættelse af din efterløn

Efterlønnen bliver nedsat med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag.

Nedsættelse af din præmie

Den skattefrie præmie bliver nedsat med 4 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag.

Læs mere om fortrydelsesordningen

Hvornår går pengene ind på min konto?

Du skal som udgangspunkt udfylde og indsende dit dagpenge- eller efterlønskort senest dagen efter, vi har åbnet op for kortet, hvis du vil være sikker på, at dine penge bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Pengene går automatisk ind på din NemKonto.


Glemmer du at udfylde dit kort, kan du indsende det i en måned og ti dage efter den måned, du skal have ydelser for. Dine penge vil naturligvis blive tilsvarende forsinkede.

Har du lønarbejde?

Når FOAs A-kasse udbetaler efterløn til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. Hvis der er forskel på oplysningerne på dit ydelseskort, og på oplysningerne som din arbejdsgiver har indberettet, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres.