Sats for befordringsgodtgørelse

I visse tilfælde har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse.

Er du i et af følgende tilbud, får du pr. 1. januar 2024 1,12 kr. i godtgørelse/tilskud pr. km over 24 km:

  • Offentlig ansættelse med løntilskud 
  • Vejledning og opkvalificering 
  • Virksomhedspraktik
  • Jobrettet uddannelse (men kun til AMU-fag)

Beløbet er skattefrit.

Er du ledig? Få 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ufaglært eller faglært, har du ret til at tage 6 ugers jobrettet uddannelse, mens du er ledig.