Generelle betragtninger om OK23

Her er et skriv fra forbundsformand, Thomas Enghausen, om overenskomstforhandlingerne på det private område.

Kære FOA-medlem

Efter flere ugers hårde forhandlinger, er det nu lykkes at få færdigforhandlet FOA’s private overenskomster. Nu er op til dig og dine kolleger, som er medlem af FOA, at afgøre om overenskomsterne skal vedtages.

Nedenfor gennemgår vi de overordnede betragtninger omkring de nye overenskomster, og på de andre undersider har vi opsummeret resultaterne indenfor de 5 forskellige hovedområder: SOSU, Pædagogisk, Vikar, Handicaphjælper og Teknik-Service.

Overenskomstfornyelse sker på baggrund af en historisk høj inflation og store overskud i virksomheder og erhvervsliv. Samtidig har vi høj beskæftigelse, særligt indenfor FOA’s brancher, og i flere sektorer ser man frem mod en udfordring om at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft i fremtiden. Vi ved også, at FOA medlemmernes arbejdspladser står helt centralt i fremtiden, med større fokus på udlicitering og private virksomheder. Det er denne baggrund resultatet skal måles på – det er og skal være bedre end de foregående.

Udover lønstigningerne på mellem 9 og 11,75 kroner pr. time, er der aftalt forbedringer på den særlige opsparing, som vil stige med 2 % over de næste to år, 2 % mere i arbejdsgiverbetalt pension, styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle, den faglige organisering på arbejdspladserne og den danske model, forbedret vilkår for efteruddannelse, begrænsning af natarbejde mm. På en række områder har vi derudover aftalt en styrket indsatsen omkring muligheden for grunduddannelse og løfte fra ufaglært til faglært.

Det er dig og dine kolleger, der som medlem af FOA, bestemmer, om resultatet skal gælde i de kommende 2 år. Altså om resultatet er godt nok. Det handler om jeres løn- og ansættelsesvilkår.

Derfor håber jeg, at både du og dine kolleger afgiver jeres stemmer ved urafstemningen.

Venlig hilsen

Thomas Enghausen
Forbundsnæstformand, FOA

Overenskomstforhandlingerne 2023

Generelle resultater af forhandlingerne

FOAs aftaler

Herunder kan du se, hvor FOA har indgået aftale om ny overenskomst – og hvor mæglingsforslaget gælder. Er du i tvivl om, hvilken overenskomst, der dækker dit eget arbejde, så tjek dit ansættelsesbevis: dér bør det stå – eller tjek FOAs overenskomsttjek på hjemmesiden.

Overenskomst

Modpart

Side med resultater:

Fritvalgsoverenskomst (Driftsmæssige Serviceopgaver for kommuner og Regioner)

Dansk Erhverv

Social-Sundhed

Vikarbureauoverenskomst (Pleje)

Dansk Erhverv

Ansatte i vikarbureauer

Vikarbureauoverenskomst (Pleje)

VB – FASID

Ansatte i vikarbureauer

Pædagogisk Vikarbureauoverenskomst

Dansk Erhverv

Ansatte i vikarbureauer

BPA-Handicaphjælpere

Dansk Erhverv

Handicaphjælpere- og Handicapledsagere

Handicaphjælpere minus BPA

Dansk Erhverv

Handicaphjælpere- og Handicapledsagere

DGI-Huset Vejle

Dansk Erhverv

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Randers Leisure Center ApS

Dansk Erhverv

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Vikar MayDay ApS

Dansk Erhverv

Ansatte i vikarbureauer

Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Dansk Erhverv

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Hans Knudsen Instituttet

Dansk Erhverv

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

INCITA

Dansk Erhverv

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Vikarbureauoverenskomst (Pleje)

DI/SBA

Ansatte i vikarbureauer

Pleje- og omsorgsoverenskomst
(Driftsmæssige Serviceopgaver for kommuner og Regioner)

DI/SBA

Social-Sundhed

BPA-Handicaphjælpere

DI/SBA

Handicaphjælpere- og Handicapledsagere

Pædagogmedhjælpere i privatinstitutioner

DI / SBA

Pædagogisk

Sygehusportører

DI/ SBA

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Billetkontrollører

DI/ SBA

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Arriva Skandinavien A/S

DI/AKT

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

DGI-Byen

HORESTA

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

Kulturcenter Limfjord

 

HORESTA

Teknik-Service (driftsledere mfl.)

En række arbejdsgivere har derudover overenskomst med FOA, gennem en såkaldt ”Tiltrædelse”, hvor de følger en af de ovenfor nævnte overenskomster.

FOA har også overenskomst med KA-Pleje

Overenskomsten mellem FOA og KA Pleje dækker fritvalg- og vikarområderne, men er ikke omfattet af mæglingsforslaget. Det er aftalt mellem FOA og KA-Pleje, at overenskomsten fornyes inden for den samme ramme, når disse forhandles frem mod 1. juni. FOA gennemfører en selvstændig urafstemning om denne fornyelse blandt de medlemmer, der er omfattet af denne overenskomst.