Handicaphjælpere og -ledsagere: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

 • Lønninger på BPA-Handicaphjælper og Handicaphjælper (Minus BPA) reguleres efter offentlige løntrin. Disse aftaler fornyes først pr. 1. april 2024.
  Dette betyder dog at overenskomsten er blevet opdateret redaktionelt med en række forbedringer på løntrin, højere pensionssats mm.

 • Minus-BPA: Krone-tillægget til handicapledsager stiger pr. 1. april med følgende:
  • 2023: 4,5 %
  • 2024: 3,5 %

Forældre

 • Ændringer i barselsregler, der blandt andet medfører samlet set yderligere 4 ugers betalt forældreorlov.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentant kan vælges i arbejdstiden
 • Tillidsrepræsentant gives mulighed for at mødes med nye medarbejdere i arbejdstiden (evt. online), herunder at snakke om fagligt medlemskab.
 • Minus-BPA: Tillidsrepræsentanter kan med fuld løn deltage i orienteringsmøde om OK23.

Arbejdsmiljø

 • Implementering af NFAs (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om at begrænse natarbejde. Dette betyder:

Uddannelse

 • Fremtidig mulighed for udpegelse af uddannelsesrepræsentanter på virksomheden, når der fx indføres en kompetencefond i branchen.

Andet

 • Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv.
 • Opsigelse der skyldes borgers dødsfald eller væsentlige ændringer i udmålinger, vil fremover kræve op til 30 dages varsel, frem mod tidligere 14 dage.
 • BPA: Fælles styrket samarbejde mellem FOA og Dansk Erhverv for at forbedre lønudmålinger fra kommuner, dækning af rådighedstillæg mm.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • BPA: Frist på indlevering af pensionsoplysninger for nyansatte. Fremover skal arbejdsgiver bede om dokumentation på pensionsretten, dette skal medarbejderen fremvise indenfor 1 måned, ellers kan arbejdsgiver undlade at betale pension indtil det fremvises (eller karenskravet opfyldes i den aktuelle ansættelse).
 • Minus-BPA: Ved ledsagelse over 24 timer, kan man fremover risikere at der ikke udbetales tillæg for ledelse, hvis der ikke foreligger bevilling fra myndighed. Til gengæld kan hjælperen afvise at deltage på ledsagelsen.


Vil du vide mere?

 Læs hele mæglingsforslaget

 
Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen