Vikarer i vikarbureauer: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

 • Løn og evt. ajourføringstillæg stiger pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 3,2 %
  • 2024: 4,6 %
 • SOSU: Ajourføringstillæg stiger yderligere pr. 1. marts 2023 med 0,03 kr. pr. time.

Tillæg

 • Pædagogisk
  • Arbejdstidsbestemte tillæg, samt tillæg ved koloni- og døgnarrangementer stiger med:
   • 2023: 3,2 %
   • 2024: 4,6 %
 • SOSU - Timelønnede:
  • Erfarings- og kvalifikationstillæg, arbejde på lukkede sikringsafdelinger, tillæg for ledere, tillæg for deltagelse på ferie- koloni og højskoleophold, samt tjenestedragt stiger med:
   • 2023: 3,2 %
   • 2024: 4,6 %
 • SOSU - Månedslønnede:
  • Tillæg for arbejde på lukkede sikringsafdelinger, tillæg for ledere, tillæg for deltagelse på ferie- koloni og højskoleophold, samt tjenestedragt stiger med:
   • 2023: 3,2 %
   • 2024: 4,6 %

SOSU - Samarbejdsfond

 • Bidrag til samarbejdsfonden stiger med 5 øre pr. time.

Pension

 • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivernes bidrag til pension med 2 % - På samme tid falder lønmodtagerens bidrag med 2 %.
  Der ændres ikke dermed ikke på det samlede pensionsbidrag, men lønmodtagerne vil opleve at få udbetalt 2 % mere i løn.
 • SOSU: Pr. 1. juni 2023 modtager vikarer også pensionsbidrag fra det fyldte 67 år. Dette kan udbetales.
 • Pædagogisk: Pr. 1. juli 2023 forhøjes arbejdsgivers pensionsbidrag med yderligere 0,1% til i alt 8,1%.

Andet

 • Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv.
 • Fælles anerkendelse af NFAs (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde. Herunder udarbejdelse af fælles informationsmateriale om risici, og evt. begrænsning af gravides deltagelse i natarbejde til maksimalt 1 vagt om ugen.
 • SOSU: Informationsmøder for vikarer. Mulighed for at FOA indkalder til 2 online informationsmøder i perioden, som virksomheden opfordres til at opreklamere.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • SOSU: Udvidelse af normperioden for beregning af 48 timers gennemsnitlig arbejdstid, til 26 uger.
 • SOSU: Aftale om at vi frem mod overenskomstfornyelsen i 2025 drøfter muligheden for ændring af reglerne om kørselsgodtgørelse.
 • Pædagogisk: Aftale om varsling af ferie på forskud.
 • Pædagogisk: Aftale om udvidelse af normperiode for arbejdstid fra 3½ måned til 4.


Vil du vide mere? 

 Læs hele mæglingsforslaget


Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

 Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen