Pædagogisk: Overenskomstforhandlinger 2023

Det fik medlemmerne med OK23:

Løn

 • Timelønnen stiger pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 6 kr.
  • 2024: 5,75 kr.
 • Genetillæg hæves pr. 1. marts med følgende:
  • 2023: 4,5 %
  • 2024: 3,5 %

Særlig opsparing

 • Pr. 1. marts 2024 stiger særlig opsparing med 2 % - fra samlet 7 % til 9 %

Pension

 • Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgivernes bidrag til pension med 2 % - På samme tid falder lønmodtagerens bidrag med 2 %.
  Der ændres ikke dermed ikke på det samlede pensionsbidrag, men lønmodtagerne vil opleve at få udbetalt 2 % mere i løn.
 • Forhøjet arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag under barsel på yderligere 1.597 kroner pr. måned.

Forældre

 • Ændringer i barselsregler, der blandt andet medfører samlet set yderligere 4 ugers betalt forældreorlov.

Tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentant kan vælges i arbejdstiden
 • Tillidsrepræsentant gives mulighed for at mødes med nye medarbejdere i arbejdstiden, herunder at snakke om fagligt medlemskab.

Samarbejdsfond

 • Arbejdsgivernes bidrag til lokale samarbejdsfonde øges med 10 øre.

Arbejdsmiljø

 • Implementering af NFAs (Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om at begrænse natarbejde. Dette betyder:
  • Højst tre nattevagter i træk
  • Højst 9 timer ad gangen
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen, for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.
 • Såfremt det ikke er muligt at følge disse anbefalinger, skal der tilbydes gratis helbredskontrol, samt udarbejdes særlig risikovurdering/APV mm.
 • Indarbejdes anbefalinger af arbejdstilsyn og barselsregler, vil gravide skulle omplaceres til andet arbejde, eller alternativt modtage løn under ret til fravær.

Uddannelse

 • Fremtidig mulighed for udpegelse af uddannelsesrepræsentanter på virksomheden.
 • Dækning af tilskud til dækning af løntab og kursusudgifter op til 100 % (fra 85 %)

Andet

 • Implementering af arbejdsvilkårsdirektiv.
 • Overførelse af pensionsdepot i særlige tilfælde.
 • Mulighed for at overføre maksimalt 10 feriedage.
 • Tillidsrepræsentanters mulighed for deltagelse i orienteringsmøder om OK23.

Hvad fik arbejdsgiverne

 • Mulighed for at varsle ferie på forskud.


Vil du vide mere?

 Læs hele mæglingsforslaget


Få et nærmere indblik i OK23-forhandlingerne og resultaterne:

 Læs generelle betragtninger fra FOAs næstformand, Thomas Enghausen