Marcus Brown, Rikke Riis Jensen, Cecilie Lund og Marco Jakobsen

OK21: Dine løn og ansættelsesvilkår

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er afsluttet og overenskomsterne fornyet. Bliv klogere på OK21-processen og se de resultater, som FOAs medlemmer stemte om.

I 2024 skal overenskomsterne fornyes igen.

Følg med i forhandlingerne her

75,5 procent stemte JA til OK21-resultatet. I alt stemte 55,5 procent af de 145.385 stemmeberettigede FOA-medlemmer ved OK21.

Stemmefordeling blandt FOAs afdelinger, sektorer og faggrupper

JA og NEJ stemmerne til FOAs afstemning om OK21 fordelte sig således på afdeling, sektor og faggruppe:

Historiske stemmeprocenter

Valgdeltagelsen til FOAs urafstemninger på det offentlige område har udviklet sig gennem tiden:

OK21: 55,5 %
OK18: 65 %
OK15: 50,4 %
OK13: 34,7 %
OK11: 32,6 %
OK08: 65 % og 60,5 %*

*Kommunalt område og regionalt område (ikke sammenlagt)

Tidslinje

Se vigtige nedslag i perioden 2020-2021, hvor overenskomsterne blev til

OK21-protokollater

Se OK21-aftalerne i deres fulde længde herunder: