Overenskomst - brandpersonale

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler for brandpersonale, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Der findes to overenskomster. Den ene gælder for brandpersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Den anden gælder for brandpersonale i alle andre kommuner.

I tilknytning til disse to overenskomstaftaler, er der indgået en aftale for tjenestemandsansatte.    

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt kan finde din overenskomst og læse den i et letlæseligt sprog.

Log på og find din overenskomst

Ikke medlem af FOA?

Hvis du ikke er medlem af FOA, men gerne vil se FOAs overenskomster, kan du finde dem her:

Gå til FOAs overenskomster