Hvad er en overenskomst?

Overenskomsten er den aftale, der fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse. Det er en aftale mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere.

Hvis der ikke er overenskomst, skal arbejdsgiveren som minimum følge lovgivningen, hvor der f.eks. ikke står noget om størrelsen på din løn.

Der er ingen lovbestemt minimumsløn i Danmark. 
 

Bedre forhold med overenskomst end uden

Du har bedre ansættelsesvilkår, når du er ansat på en overenskomst, end hvis din arbejdsgiver blot fulgte lovgivningen.

Fordelene ved at have en overenskomst gælder både din løn, løn under barsel, ferie og sygdom, og meget mere.

Ved overenskomstforhandlingerne kan alle forhold i princippet forhandles. Den endelige aftale kan dog aldrig blive dårligere end det, der er fastsat i loven.

Som eksempel herpå kan man se på ferieloven. Ferieloven (lov) giver ret til fem ugers ferie. Derimod giver ferieaftalen (overordnet-aftale), der gælder ansatte i kommuner og regioner, ret til seks ugers ferie.
 

Du har indflydelse på din overenskomst


Du kan være med til at vælge, hvilke fordele der skal være i din overenskomst, når du er medlem af FOA.

Når du er ansat på en FOA-overenskomst, har FOA nemlig retten til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår med din arbejdsgiver.

Overenskomsten forbedrer dine forhold blandt andet inden for disse områder:

 • Løn og aftalte lønstigninger

 • Pension

 • Arbejdstid, overarbejde og betaling af tillæg

 • Uddannelse og kurser

 

Vilkår, som er bestemt af lovgivningen, og gælder for alle

Nogle ansættelsesvilkår er fastlagt af love og regler, som gælder for alle. Det er basale rettigheder på et minimum. Disse regler er vedtaget i Folketinget:

 • Funktionærloven (ansættelse, opsigelse)

 • Ferieloven (ret til 5 ugers ferie)

 • Arbejdsmiljøloven (sikkerhed, arbejdsmiljø)

Overordnede aftaler

Der bliver også indgået nogle overordnede aftaler mellem de samarbejdsorganisationer, som henholdsvis fagforeningen og arbejdsgiveren er medlem af, f.eks. Forhandlingsfællesskabet (FF) & Kommunernes Landsforening (KL).

I stedet for at forhandle ferie, for én bestemt faggruppe, laver man nogle overordnede aftaler, hvor man forhandler f.eks. regler for ferie på tværs af forskellige faggrupper.

Det giver store fordele, der kan komme mange til gode. Disse aftaler er blandt andet lavet inden for områderne:

 • Ferie

 • Fravær af familiemæssige årsager (f.eks. barsel, orlov og sygdom)

 • Forhold for tillidsrepræsentanter

 • Forhold for seniorer

FOA er en overenskomstbærende fagforening

Vælger du en fagforening med OK-mærket, er du garanteret et fagforbund, der kender dit fag og din branche. Derfor kan vi forhandle på dine vegne og sikre dig fair løn og arbejdsforhold.