Den danske model

Den danske model er betegnelsen for den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på i Danmark, herunder hvordan vi aftaler løn- og arbejdsvilkår helt ude på den enkelte arbejdsplads.

Det mest centrale i modellen er, at det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne repræsenteret ved fagforeningerne, som aftaler løn- og arbejdsvilkår i overenskomster. Her bliver man enige om mange forhold: Retten til efteruddannelse, vilkår for arbejdsmiljø og ikke mindst hvad løn og tillæg for overarbejde, natarbejde mv. skal være.
 
Netop på lønområdet står den danske model i modsætning til andre lande, hvor det er parlamentet der ved lov bestemmer, hvad mindstelønnen skal være. Derfor er der netop ikke én mindsteløn i Danmark.
  
Den danske model indeholder flere delelementer og dens succes beror på nogle forudsætninger, som du kan læse mere om herunder. Eller du kan se videoen, der gennemgår hvordan den danske model er opstået, hvordan den fungerer og hvorfor den er truet i dag.

 

Grundelementer og forudsætninger

FOA er en overenskomstbærende fagforening

Vælger du en fagforening med OK-mærket, er du garanteret et fagforbund, der kender dit fag og din branche. Derfor kan vi forhandle på dine vegne og sikre dig fair løn og arbejdsforhold.