Hvornår er en arbejdsnedlæggelse eller strejke ulovlig?

Når man siger, at en strejke er "ulovlig", hænger det sammen med, at man opfatter overenskomsterne som en slags lovgrundlag for arbejdsmarkedets parter. Men den korrekte sprogbrug vil være "overenskomststridig". Man skelner mellem overenskomstmæssig strejke og overenskomststridig strejke.

Overenskomstmæssig eller -stridig strejke