Overenskomst - ledere indenfor SOSU-området

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Dine løn- og ansættelsesvilkår som leder fremgår af overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg indgået mellem KL og FOA.

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 

Find din overenskomst