Nyt om arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet mellem AMR og TR

Har du tilmeldt dig AMR-grunduddannelsen? Hvis ikke så skynd dig at kontakte Karen Gundersen i afdelingen på kagu@foa.dk, så du kan komme med.

Uddannelsen bliver udviklet særligt til os i FOA Nordsjælland, så vi har brug for stor opbakning fra jer for at kunne gennemføre.

Vi tilbyder uddannelsen over to moduler i 2023.

1. modul afholdes den 31.10 - 2.11 2023 og 2. modul 6. - 7.12 2023. På uddannelsen får du mulighed for at dykke ned i din rolle som AMR, APV, bekendtgørelser og lovgivning på arbejdsmiljøområdet mv.  

AMR temadag
Sæt også meget gerne kryds i kalenderen den 26. april og 2.-3. oktober, hvor vi holder temadage særligt for arbejdsmiljørepræsentanter.

I kan tilmelde jer temadagen i april her.

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø
TR, AMR og leder på kursus i psykisk arbejdsmiljø? Hvis det lyder som noget der kunne være relevant på din arbejdsplads, så tilbydes der lige en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Som deltager arbejder I på uddannelsen med de konkrete udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads, så de bygger videre på eksisterende erfaringer.

Som deltager på uddannelsen får man desuden den nyeste viden om emnet, herunder regler på området. Målet er, at leder, TR og AMR i fællesskab får: 

  • fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads 
     

  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer  
     

  • bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet 
     

  • bedre forståelse af deres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø 

Læs mere og tilmeld jer her.