Valg

Social – og sundhedssektoren vil foreslå en 4-årig valgperiode for tillidsvalgte

Social- og sundhedssektorens bestyrelse har besluttet at indstille til beslutning på førstkommende afdelingsgeneralforsamling at valgperioden for tillidsvalgte ændres fra 2 år til 4 år.

En enig bestyrelse udtaler:

”Baggrunden for forslaget er, at omfanget af en tillidsvalgts opgave er så omfattende, at det er meget uhensigtsmæssigt, at man som nyvalgt TR kun har to år til dels at komme ind i opgaverne og dels gennemføre den nødvendige TR-uddannelse.

Det kan for nogle være svært at få ro til at komme i gang med tillidshvervet inden, der igen er valg, og for den erfarne tillidsvalgte gælder det at det kræver tid at udføre et længerevarende relationsarbejde med fx ledelser”.

Bestyrelsen fremsender først en indstilling til afdelingsbestyrelsen, som anbefaler afdelingsbestyrelsen at beslutte, at der på den førstkommende generalforsamling indstilles til beslutning, at der indføres 4 årig valgperiode for alle tillidsvalgte i FOA Nordsjælland.

Spørgsmål kan rettes til sektorformand Mette Linsaa på amnl@foa.dk