Lad ikke velfærden gå op i det blå

Vil du ha’ indsigt i det med uddannelsesmuligheder og krav?

Hvis du ikke skal med til løntræf, kan du den 6. september få ny viden til brug i dit arbejde med kompetenceudvikling:

KL, FOA og 3F inviterer til hybridkonference med faglige ind­slag og samtale.

Kompetencekravene på arbejdsmarkedet ændres, og særligt på områder med arbejdskraftsmangel er der behov for uddannelse af flere faglærte. Samtidig viser un­dersøgelser, at en ikke ubetydelig del af voksne danskere har vanskeligheder med at læse, skrive og regne, hvilket kan være en udfordring for det enkelte menneske både i arbejdssam­menhænge og i forbindelse med uddannelse og kompetence­udvikling.

Program:

1. Velkomst v. Jette Bakkedal, Sekretariatsleder, Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling

2. Livslang læring til dem med mindst uddannelse. v. Per B Christensen, medlem af Reformkommissionen

Reformkommissionen har præsenteret en række anbefalinger på baggrund af kerneudfordringen for VEU: ”Kan vi gøre noget for at understøtte, at de, der som voksne har brug for at opdatere deres kompetencer, tager imod flere af de tilbud, samfundet stiller til rådighed?”

3. Mens vi venter på PIAAC2. v. Mona Larsen, Seniorforsker, cand.oecon., ph.d.; VIVE

VIVE har undersøgt udviklingen i voksnes basale færdigheder i læsning og regning frem til 2020. Hvordan er det gået? Er det de samme grupper af personer, der har henholdsvis gode og mindre gode færdigheder i 2020 som i 2012?

4. Ufaglært til Faglært puljen. Hvordan kommer man i gang? Og hvad skal man være opmærksom på? v. Jette Bakkedal, Sekretariatsleder, Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling

Som en del af Den Kommunale Kompetencefond er der afsat en pulje til uddannelsesløft "Ufaglært til Faglært". Puljen kan anvendes til erhvervsuddannelsesforløb, der fører til et faglært niveau eller forløb på-vej-til faglært niveau.

5. Hvad er vigtigt, og hvad er udfordringerne, når man skal kompetenceudvikle medarbejdere? v. en kommunal arbejdsplads

6. Samtale: Hvad kan der gøres for at forbedre samspillet mellem almene og erhvervsfaglige kompetencer?

Deltagere: Danske HF og VUC, Danske SOSU-skoler, oplægsholdere

7. Farvel og tak for i dag

8. Tilvalg: Workshop om Bedre til Ord, tal og IT

Workshoppen henvender sig til udbydere af FVU og OBU, som ønsker at få større viden om procedure og ansøgning til puljen ’Bedre til ord, tal og IT’.

Workshoppen kræver særskilt tilmelding.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding: https://tilmeld.events/kompetenceudviklinggennemhelelivet