Uddannelsesambassadør

TR som uddannelsesambassadør

Vi har fuld fokus på at skabe de allerbedste muligheder for at så mange medlemmer som muligt kommer i gang med den erhvervsuddannelse eller anden kompetenceudvikling, som de og arbejdspladserne har brug for.

Der ligger blandt andet et stort og omfattende informationsarbejde foran os, hvis vi skal sikre at både arbejdsgivere, medlemmer og uddannelsesinstitutioner spiller godt sammen.

Derfor har vi søsat projektet ”TR som uddannelsesambassadør”, som har til formål at udvikle tillidsvalgte til uddannelsesambassadører, der kan rådgive og hjælpe deres kolleger til uddannelse, og som gennem forløbet tilegner sig al den nødvendige viden og i tilgift et netværk af andre tillidsvalgte, der interesserer sig for uddannelsesområdet.

Vi tror også på at TR kan spille en vigtig rolle ift. at motivere de kolleger, der af den ene eller anden grund ikke ser uddannelse som relevant for dem, eller som mangler nogle kundskaber for at blive klar. Derfor samler forløbet også viden om fx ordblinde-screening, IT-rygsæk, sprogundervisning mv.

I samarbejde med FH Hovedstaden tilrettelægges et forløb over omkring 6 mdr. med både virtuelle og fysiske møder.

Vi er stadig i udviklingsfasen og afholdt den 30/11-2022 et udviklingsmøde med interesserede tillidsvalgte, som kom med input til hvilken viden, man som tillidsvalgt har brug for.

Kontakt Signe på sibl@foa.dk hvis du har lyst til at deltage på forløbet ”TR som uddannelsesambassadør” og selv blive uddannelsesambassadør.