Topfrise med slogan - Sammen gør vi forskellen

Fokus på det specialiserede område

Det kan være vanskeligt at få formidlet bredt ud, hvad I egentlig kan tilbyde som tillidsvalgt.

Her kan du få et overblik:  

Socialminister Astrid Krag satte i 2020 gang i en evaluering af det specialiserede socialområde - og herunder et arbejde med en specialeplan. Evalueringen er nu ved at være afsluttet, og en samlet rapport forventes offentliggjort i starten af 2022. På baggrund af evalueringen forventes et politisk udspil fra regeringen i de første måneder af 2022. Der er løbende offentliggjort delanalyser fra evalueringen. Dem kan du læse her.

I første omgang var udspillet fra regeringen, at de tiltag og ændringer, der foreslås på baggrund af evalueringen ikke måtte øge de samlede udgifter til det specialiserede socialområde. Det har FOA blandt mange andre kritiseret, fordi området har været udsat for så voldsomme besparelser de seneste 10-15 år, at vi ikke kan se løsninger, der ikke også kræver flere penge til området. Men nu er der afsat flere penge til området til opfølgning på evalueringen.

FOAs medlemsundersøgelse skabte mediehistorier indflydelse.

FOAs medlemsundersøgelse blandt medlemmerne på det specialiserede socialområde skabte flere overskrifter i pressen i løbet af 2021 og var med til at sætte området på dagsordenen. Den samlede medlemsundersøgelse er nu offentliggjort. Find den her.

FOA-strategi på specialområdet på vej
2022 bliver et vigtigt år for fremtiden på det specialiserede socialområde med forhandlinger om regeringens politiske udspil. FOA er derfor i gang med at udarbejde en samlet politisk strategi på området. Den indeholder både FOAs forslag til ændringer på området, samt en strategi for at forbedre FOAs forhandlingsposition.

OK-projekt om timelønnede er skudt i gang
I forbindelse med OK-21, blev der indgået aftale om et OK-projekt med KL om timelønnede omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Projektet skal bl.a. afdække omfanget af timelønnede og årsager til brugen af timelønnede på området.

Kontakt altid gerne sektorformand Annegrethe Soelberg Thomsen, athom@foa.dk, hvis du vil have en snak om eventuelle udfordringer eller ændringer på dit arbejdsområde eller for din faggruppe.