Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Aldrig har der været så stort arbejdspladsmæssigt, politisk og samfundsmæssigt fokus på krænkende handlinger, mobning og ikke mindst seksuel chikane.

Hvordan håndterer vi disse udfordringer, og hvilke erfaringer kan vi trække på i fællesskab?

I 2020 blev en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø vedtaget. Med bekendtgørelsen har vi et fælles grundlag at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø ud fra og forhåbentlig også en løftestang til fremtid.

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

FOA har sammen med andre organisationer i mange år kæmpet for, at det psykiske arbejdsmiljø skulle ligestilles med det fysiske arbejdsmiljø - det er nu lykkedes.  

I bekendtgørelsen kan du bl.a. se, hvad Arbejdstilsynet især lægger vægt på, når de skal vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Ved påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø forstås i bekendtgørelsen psykosociale påvirkninger i arbejdet, som opstår i forbindelse med følgende: 

  1. Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt på. 
  2. De organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde. 
  3. Arbejdets indhold, herunder kravene i arbejdet. 
  4. Den måde, som arbejdet udføres på. 
  5. De sociale relationer i arbejdet. 

 

Arbejdstilsynet har suppleret bekendtgørelsen med to opdaterede og tre nye vejledninger. De opdaterede vejledninger handler om bestemmelser for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane og arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden. 

Bekendtgørelsen og dtre nye vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kan læses her

Her findes også en række videoer, som præsenterer bekendtgørelsen og som kan bruges som hjælp eller inspiration, hvis I ønsker at udbrede viden om bekendtgørelsen.  

 

Har I udfordringer med arbejdsmiljøet?

Tøv ikke med at kontakte FOA Nordsjællands arbejdsmiljøkonsulenter Lisbet Gregersen og Pia Johansen

Den 9. november kl. 14-16 holder vi spørgetime for tillidsvalgte med blandt andet bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø på programmet. Tilmelding