Særlig for tillidsvalgte

Spørgetime for tillidsrepræsentanter

Vi er kommet rigtig godt i gang med vores nye koncept om ’Spørgetime for tillidsrepræsentanter’ og har fin tilslutning til de foreløbig to møder vi har afholdt.

Tanken med spørgetimerne er at vi i FOA Nordsjælland kommer med korte oplæg til dagens temaer og det herefter er jer der deltager, der med jeres spørgsmål styrer, hvilken retning vores fælles drøftelse går i.

Vi vil gerne fortsætte med spørgetimerne, fordi vi oplever at det både er givende for os og for jer. 

Vi har også hørt på jer, der efterspørger forskellige mødetidspunkter og afprøver derfor forskellige tidspunkter i løbet af foråret. 


Så sæt kryds i kalenderen ved de nedenstående datoer – tilmeldingslinks sendes ud løbende: 

 

7. april kl. 12-13.30: Temaerne er OK21 + Dilemmaer ved bisidderrollen (bemærk to mødetidspunkter denne dag). 

7. april kl. 14.30-16.00: Temaerne er OK21 + Dilemmaer ved bisidderrollen (bemærk to mødetidspunkter denne dag)

26. april kl. 14.30-16.30: Temaerne er OK21 + MED-mandatet 


19. maj kl. 12-14: Rekruttering på arbejdspladsen + et nyt emne 

2. juni kl. 14.30-16.30: Uddannelsesmuligheder + nyt emne 


 

Møderne bliver foreløbig holdt som virtuelle møder. 

 

Som I kan se, er der plads til at byde ind med input til hvilke emner vi skal have med på kommende spørgetimer, og vi vil allerhelst fylde spørgetimerne ud med emner, som I rent faktisk har spørgsmål til.

Så byd endelig ind med emner til Signe på sibl@foa.dk  


 

Vi glæder os til at se jer til en masse spændende spørgetimer!